Ресурси

Кафедра має в своєму розпорядженні матеріально-технічною базою, достатньою для якісного проведення навчального процесу.

До складу аудиторного фонду кафедри входять:

Три комп'ютерні класи загального призначення, оснащені сучасними технікою.

Лабораторія віртуальної реальності та лабораторія наскрізного САПР, обладнані необхідними технічними та програмними засобами.


Дві лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами підтримки читання лекцій.


Лабораторія для виконання курсового та дипломного проектування, оснащена спеціальними засобами роботи в середовищах автоматизованого проектування та комп'ютерного дизайнуМетодичний кабінет, в якому студенти можуть скористатися великим фондом, технічної, навчально-методичної та популярної літератури як в паперовому », так і в електронному вигляді, що підвищує ефективність засвоєння студентами навчального матеріалу.


Найважливішим фактором навчання студентів IT спеціальностей є наявність сучасного програмного забезпечення.

Кафедра надає своїм студентам можливість використання необхідного в навчальному процесі ліцензійного програмного забезпечення.