Кафедра Інформаційних Технологій Проектування
(1977 - )

Кафедра інформаційних технологій проектування починаючи від 1977 р. пройшла шлях від нечисленної групи ентузіастів до повністю сформованого творчого колективу. Зараз кафедра під керівництвом Дмитра Миколайовича Крицького випускає і організовує підготовку бакалаврів, магістрів і аспірантів, а також проводить плідну навчально-методичну та наукову роботу, співпрацює з вітчизняними та міжнародними організаціями як з підготовки фахівців, так і виконання спільних наукових проектів.

Зародження кафедри почалося зі створення спеціального підрозділу для теоретичного забезпечення проведення наукових досліджень і підготовки кадрів у галузі автоматизації інженерної діяльності за ініціативою Льва Олександровича Колесникова.

 • Л. О. Колесников був яскравим представником плеяди науково-педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у становлення ХАІ як наукового центру, так і «кузні кадрів» аерокосмічної галузі нашої держави.

  Формування наукового напряму, що в подальшому розвивається в рамках наукової школи теоретичного забезпечення інженерної діяльності (яка була основою для формування школи інформаційних технологій та систем), почалося у 60-ті роки минулого століття, коли молодий викладач кафедри міцності літальних апаратів (ЛА) ХАІ Л. О. Колесников висунув ідею щодо необхідності глобальної автоматизації технології теоретико-експериментальних досліджень міцності конструкції ЛА.

  Комплекс технічних і програмних засобів, створених на основі теоретичних результатів, отриманих Л. О. Колесниковим та його колективом, успішно використовувався в аерокосмічних галузевих НДІ, авіаційних конструкторських бюро (КБ) О. К. Антонова, Г. М. Берієва, А. М. Туполєва, С. В. Ільюшина, А. І. Мікояна, М. К. Янгеля.

Тоді ж у Л. О. Колесникова зародилися ідеї використання методології системного підходу при створенні складних людино-машинних комплексів. Для успішного впровадження принципів системного підходу в практику розроблення складних технічних систем необхідно було провести дослідження щодо їх формалізації, створення на їх основі інженерних прийомів системного підходу. Було прийнято рішення розробити власний математичний апарат – математизований системний підхід. Під час досліджень виявилося, що пропонований математичний апарат може бути успішно поширений на опис різного класу систем автоматизації інженерної діяльності. Зокрема, отримані результати були успішно використані при вирішенні комплексу завдань, пов'язаних з автоматизацією проектування, конструювання і технологічної підготовки виробництва, інструментом інформатизації яких є системи автоматизованого проектування (САПР). Визнанням заслуг Л. О. Колесникова стало рішення про організацію в ХАІ першої в країні кафедри теорії автоматизованого проектування. У 1977 р. Л. О. Колесников стає першим завідувачем кафедри теорії автоматизованого проектування.

Результати наукових досліджень, виконаних особисто Л. О. Колесниковим і за його участю, опубліковано в 180 джерелах, серед яких особливо слід виділити монографію «Основи теорії системного підходу», в якій містяться останні результати його досліджень. Як науковий керівник Л. О. Колесников щиро ділився своїми знаннями і досвідом із молоддю. Серед його учнів – понад 30 кандидатів і докторів наук. Багато з них успішно працювали і продовжують працювати у ХАІ: професор В. Є. Гайдачук, професор Я. С. Карпов, професор В. С. Кривцов, професор ХАІ О. І. Макєєв, доцент А. К. Муленко, доцент В. М. Овсяннік, доцент В. М. Паршин, старший науковий співробітник Б. Л. Паценкер, професор П. О. Фомічов, професор ХАІ В. В. Шевель та багато інших. Він любив свою команду, вірив в неї, а команда відповідала йому взаємністю. Дослідження, виконані Л. О. Колесниковим, й досі можуть сприяти розвитку широкого класу інтелектуальних технічних систем.

Після відходу з життя Л.О. Колесникова кафедру з 1985 р. по 1987 р. очолював його найближчий учень і послідовник - доцент Паршин В.М.

 • Від 1987 до 2007 рр. завідувачем кафедри призначено Віктора Гавриловича Сухореброго – випускника факультету літакобудування ХАІ, що пройшов велику школу наукової та практичної роботи в одній із провідних організацій аерокосмічного комплексу країни, де за його безпосередньою участю були розроблені й успішно застосовуються системи стабілізації космічних об'єктів.

  З приходом В. Г. Сухореброго починає розвиватися новий напрям у наукових дослідженнях, пов'язаний з використанням імовірнісних методів в автоматизованих системах проектування систем управління різноманітними інженерними об'єктами.

  В цей же період кафедра отримала свою сьогоднішню назву "Кафедра інформаційних технологій проектування".

 • У період з 2007 до 2020 року завідувачем кафедри інформаційних технологій проектування був доктор технічних наук, професор Євген Анатолійович Дружинін. Основний напрям науково-дослідної діяльності Є. А. Дружиніна пов’язаний з проблемами управління програмами, портфелями та проектами створення складних технічних систем. Багато уваги було приділено питанням управління процесами розроблення та виробництва зразків пілотованої та безпілотної авіаційної техніки багатоцільового призначення. Крім того, співробітники кафедри під керівництвом Є. А. Дружиніна займаються питаннями управління ризиками, ресурсами проектів створення складної техніки та розвитку виробництва. Під його керівництвом на кафедрі були захищені кандидатські дисертації С. О. Кобою, Д. М. Крицьким, О. В. Каратановим, Ю. М. Толкуновою, С. Г. Кийком, А. Ченарані.

  З 2020 року і дотепер кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Крицький Дмитро Миколайович. Зараз активну викладацьку діяльність на кафедрі проводять досвідчені фахівці в галузі використання інформаційних технологій при створенні аерокосмічної техніки