Ким будеш

Ми пропонуємо Вам можливість вибрати для здобуття вищої освіти одну з двох спеціальностей:

"Комп'ютерні науки"

"Інформаційні системи і технології"

Це споріднені спеціальності, пов'язані з однією галузі знань «Інформаційні технології». Обидві вони припускають підготовку кваліфікованих фахівців з вищою освітою з інформаційних технологій, затребуваність в яких не піддається сумніву.

Відмінності в спеціальностях незначні.

Випускники за фахом «Комп'ютерні науки» кілька більш орієнтовані на теоретичні аспекти інформаційних технологій, а отримали спеціальність «Інформаційні системи та технології» - на практичні. Відмінності в спеціальностях не впливає на обсяг підготовки в області розробки і експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем.

Навчання за спеціальностями носить дворівневий характер.

Перший рівень (рівень бакалавра) передбачає 4-х або 3-х річний цикл навчання.

Повний 4-х річний цикл навчання проходять випускники шкіл, які отримали по їх закінченню документ (атестат) про повну загальну середню освіту.

Скорочений 3-х річний цикл навчання проходять випускники технікумів, коледжів, які отримали по їх закінченню диплом молодшого спеціаліста.

Випускники, які успішно пройшли перший рівень підготовки і отримали диплом бакалавра, почати роботу в якості фахівців з інформаційних технологій.

Бажаючі можуть продовжити у нас освіту на другому рівні. Це можна зробити відразу по завершенню підготовки на першому рівні або через якийсь проміжок часу в міру появи необхідності в підвищенні свого освітнього рівня.

Другий рівень (рівень магістра) передбачає подальше вдосконалення в рамках спеціальностей «Комп'ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології» в одному з напрямків. Підготовка в кожному напрямку здійснюється у відповідність з освітньо-професійною програмою. У нас підтримуються два такі напрямки:

"Інформаційні системи проектування"

"Інформаційні системи і технології підтримки віртуальних середовищ"

Випускники, які пройшли підготовку за програмою «Інформаційні технології проектування», отримують комплекс знань, необхідний для роботи в колективах, які займаються створенням об'єктів різноманітного призначення, з використанням інформаційних технологій у вигляді систем автоматизованого проектування (САПР).

Випускники, які пройшли підготовку за програмою «Інформаційні системи і технології підтримки віртуальних середовищ» отримують комплекс знань, необхідний для роботи в колективах, які займаються застосуванням технології віртуальної реальності у виробничій і невиробничій сферах людської діяльності.

Для проходження підготовки магістра навчається може вибрати тип освітньої програми.

Освітньо-наукова програма (тривалість підготовки 1 рік 9 місяців), спрямована на підготовку магістрів, які по закінченню навчального закладу планую працювати в наукових підрозділах, займатися науково-педагогічною діяльністю в закладах вищої освіти (університетах, інститутах, академіях).

Освітньо-професійна програма (тривалість підготовки 1 рік 4 місяці) спрямована на підготовку магістрів для подальшої їх роботи в якості висококваліфікованого розробника інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності.

Незалежно від типу обраної програми володарі диплома магістра мають можливість продовжити свою освіту в аспірантурі кафедри з метою виконання наукового дослідження, і підготовки на підставі отриманих результатів дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії».