Ким будеш

Ми пропонуємо Вам можливість вибрати для здобуття вищої освіти одну з двох спеціальностей:

122 "Комп'ютерні науки" (освітня програма "Інформаційні технології проектування")

126 "Інформаційні системи і технології" (освітня програма "Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ")

Це споріднені спеціальності, пов'язані з однією галуззю знань «Інформаційні технології». Обидві вони припускають підготовку кваліфікованих фахівців з вищою освітою з інформаційних технологій, затребуваність в яких не піддається сумніву.

Відмінності в спеціальностях незначні.

Випускники за фахом «Комп'ютерні науки» більш орієнтовані на теоретичні аспекти інформаційних технологій, а бакалаври, що отримали спеціальність «Інформаційні системи та технології» - на практичні. Відмінності в спеціальностях не впливають на обсяг підготовки в області розробки і експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем.

Навчання за спеціальностями носить дворівневий характер.

Перший рівень (рівень бакалавра) передбачає 4-х або 3-х річний цикл навчання. Повний 4-х річний цикл навчання проходять випускники шкіл, які отримали по їх закінченню документ (атестат) про повну загальну середню освіту. Скорочений 3-х річний цикл навчання проходять випускники технікумів, коледжів, які отримали по їх закінченню диплом молодшого спеціаліста.

Випускники, які пройшли підготовку за програмою «Інформаційні технології проектування», отримують комплекс знань, необхідний для роботи в колективах, які займаються створенням об'єктів різноманітного призначення, з використанням інформаційних технологій у вигляді систем автоматизованого проектування (САПР).

Випускники, які пройшли підготовку за програмою «Інформаційні системи і технології підтримки віртуальних середовищ» отримують комплекс знань, необхідний для роботи в колективах, які займаються застосуванням технології віртуальної реальності у виробничій і невиробничій сферах людської діяльності

Випускники, які успішно пройшли перший рівень підготовки і отримали диплом бакалавра, можуть починати працювати в якості фахівців з інформаційних технологій.

Бажаючі можуть продовжити у нас освіту на другому рівні. Це можна зробити відразу по завершенню підготовки на першому рівні або через якийсь проміжок часу в міру появи необхідності в підвищенні свого освітнього рівня.

Другий рівень (рівень магістра) передбачає подальше вдосконалення в рамках спеціальностей «Комп'ютерні науки» та «Інформаційні системи та технології». Підготовка здійснюється у відповідності з освітньо програмою. У нас підтримуються два такі напрямки:

"Інформаційні технології проектування" (освітньо-наукова програма)

"Інформаційні технології проектування" (освітньо-професійна програма)

Освітньо-наукова програма (тривалість підготовки 1 рік 9 місяців), спрямована на підготовку магістрів, які по закінченню навчального закладу планують працювати в наукових підрозділах, займатися науково-педагогічною діяльністю в закладах вищої освіти (університетах, інститутах, академіях).

Освітньо-професійна програма (тривалість підготовки 1 рік 4 місяці) спрямована на підготовку магістрів для подальшої їх роботи в якості висококваліфікованого розробника інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності.

Незалежно від типу обраної програми володарі диплома магістра мають можливість продовжити свою освіту в аспірантурі кафедри з метою виконання наукового дослідження, і підготовки на підставі отриманих результатів дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Також на кафедрі є можливість отримати знання для іноземних студентів. Мова навчання - англійська.

Здобувачі проходять літні практики та стажування в ІТ-компаніях. Випускники розпочинають роботу в компаніях-партнерах (ДП "Антонов", Grid Dynamics, NIX Solution, AMC Bridge, MobiDev, SigmaSoftware та ін.) з потенціалом швидкого кар’єрного росту.

Правильний вибір визначає успіх! Тож якщо ти любиш авіацію та хочеш програмувати, то зверни увагу на кафедру «Інформаційних технологій проектування». Майбутнє за високими технологіями!